pandemrix.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 

 

 

Laatste artikelen
(laatste update 28 oktober 2011)
 
Vorig jaar heb ik een goed-bezocht artikel (1) geschreven over het merkwaardige verschijnsel dat de griepprik 2010-2011 bestond uit opnieuw een vaccin tegen de Mexicaanse griep en dan nog 1 griepstam dat het jaar ervoor ook al in de griepprik had gezeten. Dit jaar (eind 2011) is de griepprik EXACT hetzelfde als vorig jaar!
 
Het middeltje dat steeds meer mensen krijgen ingespoten (sinds enkele jaren heeft de farmaceutische industrie de gezondheidsraad zover gekregen om de leeftijdsgrens voor een griepprik te verlagen van 65 naar 60 jaar) draagt zoals voorgaande jaren o.a. de naam 'INFLUVAC', gemaakt door Abbott Biologicals.
 
Je kunt de samenstelling ervan lezen in een pdf-bestand van het ministerie van Volksgezondheid (2).

Zoals bij de mexicaanse griep zal het ook wel weer zo zijn dat de arts voor iedere prik die hij zet een vergoeding krijgt van minstens 8 euro. Dus dat wordt voor de huisartsen ook weer kassa.
 
Dit jaar is het echter nog extremer dan vorig jaar: nu zijn zelfs DRIE van de DRIE griepstammen gelijk aan die van vorig jaar. Zie hiervoor het overzicht hieronder:
 
Samenstelling Griepprik 2011-2012:
- A/California/7/2009 (H1N1): afgeleide stam gebruikt reass.virus NYMC X-181
- A/Perth/16/2009 (H3N2): verwante stam gebruikt reass.virus NYMC X-187 afgeleid van A/Victoria/210/2009
- B/Brisbane/60/2008
(2)
 
Samenstelling Griepprik 2010-2011:
- A/California/7/2009 (H1N1) (=Mexicaanse Griep) derived strain used reass. virus NYMC X-181
- A/Perth/16/2009 (H3N2) like strain used reass. virus NYMC X-187 derived from A/Victoria/210/2009
- B/Brisbane/60/2008 (ook in griepprik van 2009-2010) (1,3)
 
Samenstelling Griepprik 2009-2010:
A/Brisbane/59/2007 (H1N1) -achtige stam (A/Brisbane/59/2007 IVR-148)
A/Brisbane/10/2007 (H3N2) -achtige stam (A/Uruguay/716/2007 NYMC X-175C)
B/Brisbane/60/2008 –achtige stam (B/Brisbane/60/2008) (1)
 
 
Hoe is het toch mogelijk dat indien je een echte griep doorleeft die je zelfstandig bestrijdt dat je haast immuniteit voor het leven ontwikkelt voor die variant, terwijl je voor de gevaccineerde griepvarianten je ieder jaar opnieuw grotendeels dezelfde griepstammen krijgt ingespoten zonder ook maar enige vorm van immuniteit te ontwikkelen? (hoogstens voor een half jaartje)

 
In het artikel van vorig jaar (1) heb ik ook gesproken over mijn correspondentie met het RIVM wat waarschijnlijk geleid heeft tot een aanpassing in de 'Vragen en Antwoorden-sectie' op hun site.
 
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft met de farmaceutische industrie afgesproken dat ze ieder jaar opnieuw een mix van drie griepstammen wereldwijd op de markt zullen brengen, ongeacht of er nu noodzaak voor is of niet, ongeacht ook of die virussen hetzelfde zijn als andere jaren of niet. Er zullen en moeten ieder jaar drie griepstammen in de wereld-wijde griepprik gepropt worden.
 
Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat het gehele griepprik-verhaal vooral een goede business is voor de farmaceutische industrie waarbij ook de huisartsen er wel bij varen, en maar al te graag gebruik maken van de autoriteit van de wereld-gezondheidsorganisatie, het RIVM en de angst van mensen om te sterven door de verzwakking die door een griep wordt veroorzaakt.
 
Update 11 oktober 2011
Ik heb de SP een mail gestuurd over deze zaak en kreeg al snel een antwoord van het tweede kamerlid de heer Henk van Gerven (4). Hieronder is zijn mail. Het gegeven dat zo'n griepprik nog geen jaar werkt lijkt ook hij gewoon te accepteren. Ik blijf het zeer vreemd vinden:
 
Dank voor uw schrijven aan onze kamerfractie. bij de griepprik worden elk jaar een coctail samengesteld ter bescherming tegen de meest gevaarlijke virussen die circuleren. Elk jaar verschilt dit meestal, maar niet altijd. Daar lijkt me niks mee aan de hand.
 
Overigens start op verzoek van de SP een onderzoek naar de handel en wandel van de farmaceutische industrie bij de Mexicaanse griepepidemie en het feit dat 20 miljoen griep vaccins vernietigd zijn, dat wil zeggen 144 miljoen in het putje.
 
Tot slot is in discussie de werkzaamheid van griepvaccinaties in zijn algemeenheid. Het Geneesmiddelenbulletin komt op korte termijn met een opzienbarend artikel daarover. Wordt vervolgd....(7)
 
Henk van Gerven
Tweede-Kamerlid SP
Woordvoerder LNV (landbouw, natuur, voedselkwaliteit)
Woordvoerder Zorg (ziekenhuizen, eerstelijn, preventie, ethiek) 
 
Via Nujij.nl (5) heb ik ook aandacht gevraagd voor dit merkwaardige verschijnsel dat we totaal niet immuun worden voor een bepaalde griepvariant door een vaccin, hooguit voor een aantal maandjes, terwijl we levenslange immuniteit lijken te krijgen als we werkelijk ziek worden van een griep en onze eigen antilichamen opbouwen.
 
UPDATE 28 OKTOBER 2011: BRIEF VAN RIVM
Ik had een brief geschreven naar het Rijks Vaccinatie Programma over de zeer beperkte bescherming door de griepprik (in ieder geval qua duur), waarop ik het volgende uitgebreide antwoord van het RIVM terug kreeg (6).
 
Geachte heer,
 
Uiteraard weten wij dat de vaccinsamenstelling dit jaar hetzelfde is als vorig jaar en dit staat ook al een poosje op onze website:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/G/Griepprik/Veelgestelde_vragen/Waarom_elk_jaar_een_griepprik#griep2


Zoals u waarschijnlijk weet wordt de samenstelling van het griepvaccins jaarlijks bepaald door een groep deskundigen In WHO-verband: op basis van de virustypes die circuleren wordt voorspeld welke virustypes naar verwachting komend seizoen circuleren. Dit jaar zijn dat naar verwachting dezelfde virussen als vorig jaar. Meestal zijn er wel veranderingen in de virussen die naar verwachting gaan circuleren in de aankomende winter t.o.v. het jaar daarvoor, en vormt dat ook een belangrijke reden voor jaarlijkse vaccinatie.


Met vaccinatie wordt beoogd de natuurlijke afweer zo goed mogelijk te simuleren, maar vaccinatie is en blijft anders dan een natuurlijke infectie doormaken. Het zijn met name ouderen en mensen met een chronische aandoening die gevaccineerd worden tegen influenza vanwege hun grotere risico op ernstige gevolgen van een influenza-infectie. Als groep hebben deze mensen een verminderde afweer, waardoor de door een vaccinatie opgewekte immuunrespons afneemt in de tijd. Hoe snel dat precies afneemt, is individueel verschillend. Als een griepvaccin (deels) dezelfde virustypes bevat als het jaar daarvoor, is dat nuttig als booster van de afweer.


Vaccinatie van risicogroepen, met het nadeel dat dat jaarlijks moet gebeuren, blijft te verkiezen boven het doormaken van een influenza-infectie al veroorzaakt dat laatste mogelijke langer immuniteit tegen die bepaalde virusstam. Dit vanwege het risico op complicaties, ziekenhuisopname en sterfte tengevolge van een influenzavirusinfectie. Belangrijk hierbij is dat het influenzavaccin veilig is en meestal slechts lokale bijwerkingen van korte duur veroorzaakt.


Met vriendelijke groet,

Programmacoordinator influenzavaccinatie
RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek (postbak 49)

 
 
VOETNOTEN
(4) http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_van_Gerven
(5) http://www.nujij.nl/gezondheid/griepprik-2011-2012-exact-hetzelfde-als-griepprik.14031757.lynkx#axzz1aPlxhuEv
(6) Ik heb de naam van de auteur uit eigen initiatief weggelaten. Ook al verschillen we van mening over het nut van de griepprik waardeer ik zeker dat de moeite wordt genomen om te antwoorden op mijn email.
(7) Inmiddels is het door de heer van Gerven aangekondige berichtgeving van het Geneesmiddelenbulletin bekend geworden. Zie hiervoor bijvoorbeeld Radar (http://www.trosradar.nl/artikel_detail/bericht/conclusies-van-het-geneesmiddelenbulletin/) en de uitzending die aan dit onderwerp is besteed op 24 oktober 2011 (http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1826/). De link naar het artikel van het geneesmiddelenbulletin kun is de volgende: http://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Werkzaamheid-en-effectiviteit-van-influenzavaccinatie-1.htm
Lees meer...   (1 reactie)
Op 5 oktober 2011 werd bekend dat de Finse overheid heeft besloten een schadevergoeding uit te betalen aan alle kinderen die narcolepsie (slaapziekte, 1) hebben gekregen door het nemen van Pandemrix (2), het vaccin tegen de mexicaanse griep, dat ook in Nederland veelvuldig is ingespoten in kinderen, zelfs bij de allerkleinste zoals we ons misschien nog kunnen herinneren.
 
In een AFP-artikel (3) kunnen we lezen dat er een onomstotelijke link is gevonden tussen de toediening van het door minister Klink en de Gezondheidsraad destijds zo  bejubelde Pandemrix, en het ontstaan van narcolepsie bij kinderen.
 
In Finland zijn er maar liefst 79 gevallen van narcolepsie gevonden door het vaccin tegen de griep (ook aanwezig in de jaarlijkse griepprik voor ouderen en zwakkere mensen in 2010-2011 (4)).
 
Van deze 79 jongeren (van 4-19 jaar), waren er maar liefst 76 die ook nog eens andere symptomen zoals cataplexy, hallucinaties en verlammingsverschijnselen volgens Fins onderzoek.
 
 
VOETNOTEN
(1) zie voor meer bijvoorbeeld: http://www.narcolepsie.nl/
Lees meer...
Via een kritisch artikel 'Flu, Vaccines and Quackery' in juli 2010 kwam ik terecht op gegevens rondom een vaccinatie-experiment in Japan. In 1976 is er in Japan namelijk besloten dat alle schoolkinderen gevaccineerd moesten worden tegen het griepvirus.
 
In 1980 werd er in een stad met zo'n 25.000 te vaccineren kinderen besloten niet langer te vaccineren tegen het griepvirus. In andere steden ging men wel door. Na afloop zijn de effecten op het daadwerkelijk ziek worden van de kinderen vergeleken met elkaar, en wat bleek? In de stad waar meer dan 90% van de kinderen was gevaccineerd kreeg 40% een griep. In de stad waar nog geen 1% was gevaccineerd kreeg 43% de griep.
 
Een jaar later (in 1985) werd opnieuw een soortgelijk onderzoek uitgevoerd en daarbij waren de resultaat ook vergelijkbaar. Door deze onderzoeken heeft de Japanse overheid besloten te stoppen met de verplichte vaccinatieprogramma's waarna de vaccinatiegraad daalde tot zo'n 20%, maar de incidentie van het griepvirus bleef gelijk.
 
(zie Influenza in Japan, plaatje geplukt van Gezondheidsnet.nl)
Lees meer...
Terwijl er in Nederland naar hartelust gespoten wordt met Cervarix, het baarmoederhalskankervaccin van GlaxoSmithKline hebben zij en MSD Farmaceuticals een tegenvaller in India.
 
In het artikel GSK, MSD cancer vaccine trials on hold van 18 april 2010 van de Indiase Financial Chronicle kunnen we lezen dat de minister van volksgezondheid tot onbepaalde tijd de testen heeft gestaakt voor zowel Cervarix als de concurrent Gardasil. Dit omdat er zes meisjes tussen 10-14 zijn overleden uit een groep van zo'n 25.000 meisjes.
 
Het vreemde aan het artikel is dat er melding wordt gemaakt van enkele doodsoorzaken, namelijk virale koorts, verdrinking, zelfmoord, ernstige anemie met malaria en een vermoedelijke slangenbeet.
 
De beide farmagiganten hebben - net als in Nederland - hun zinnen gezet op de toelating van hun vaccins in het standaard vaccinatieprogramma. Op die manier zijn ze verzekerd van jaarlijkse flinke inkomsten.
 
In de VS heeft overigens de FDA besloten een aantal vaccins uit de handel te halen omdat er in de vaccins wat té vaak een varkenvirus is aangetroffen. Tegenwoordig worden de nodige vaccins niet langer gekweekt in eieren, maar worden ze ook gemaakt in dieren, zoals dat bijvoorbeeld ook het geval was bij het derde vaccin tegen de Mexicaanse griep: Celvapan.
 
Lees meer over de terugtrekking van het kindervaccin Rotarix op The FDA shuts down common Infant Vaccine after startling discovery
Lees meer...
Uit een in 2010 uitgebracht onderzoek van Viboud en Simonsen (Does Seasonal Influenza Vaccination Increase the Risk of Illness with the 2009 A/H1N1 Pandemic Virus?
Viboud C, Simonsen L (2010) Does Seasonal Influenza Vaccination Increase the Risk of Illness with the 2009 A/H1N1 Pandemic Virus? PLoS Med 7(4): e1000259. doi:10.1371/journal.pmed.1000259) blijkt dat  mensen die in 2008 de reguliere griepvaccinatie tegen de seizoensgriep hadden genomen een kans van 103-276% hadden om in 2009 ziek te worden van de mexicaanse griep.
 
Met andere woorden: dit onderzoek maakt aannemelijk dat mensen die zich laten vaccineren juist méér kans lopen geveld te worden door de griep.
 
 
Lees meer...
Uit een onderzoek uit The British Medical Journal blijkt dat ongeveer de helft van de sterfgevallen aan baarmoederhalskanker kan worden voorkomen als vrouwen de kans krijgen om thuis het uitstrijkje te maken. De nodige vrouwen laten verstek gaan als ze worden opgeroepen voor het één-keer-in-vijf-jaar uitstrijkje bij de huisarts. Deze vrouwen zijn eerder geneigd om het onderzoek wél te doen als ze het zelf thuis kunnen uitvoeren.
 
Uit dat onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd (zie Minder Vrouwen met Baarmoederhalskanker bij invoering HPV-thuistest) zou het aantal sterfgevallen aan baarmoederhalskanker met zeker 100 per jaar kunnen afnemen. De oplettende lezer merkt hierbij op dat de hele grootscheepse vaccinatiecampagne bij pubermeisjes het uiteindelijke doel zou hebben ook 100 sterfgevallen per jaar te voorkomen.
 
Met andere woorden: als het thuisuitstrijkje zou worden ingevoerd dan bespaard dat net zo veel levens als de enorme ingrijpende (drie experimentele vaccins per meisje op 12-jarige leeftijd) en kostbare vaccinatie-actie.

Lees meer...
In maart 2009 zijn de eerste prikken Cervarix gezet in de bovenarmen van tieners tussen 13-16 jaar. Dit was in het kader van de inhaalcampagne alvorens in september 2009 de 12-jarige meisjes aan de beurt zouden zijn. Vanwege de hype rondom de mexicaanse griep en de nieuwe vaccinatiegolf is deze vaccinatieronde voor 12-jarigen uitgesteld tot maart 2010. Bij deze tweede ronde zouden ook de meiden van 13-16 jaar opnieuw een uitnodiging krijgen om zich alsnog te laten vaccineren. Bij de eerste ronde lieten namelijk meer de helft van de meiden de prik voor wat hij was. Ieder meisje zou uiteindelijk drie prikken dienen te krijgen.
 
Inmiddels is het zover: de tweede ronde is gestart en het lijkt opvallend stil op internet. Zoals bekend was vooral de berichtgeving op internet dé grote reden voor de gebrekkige populariteit van dit vermeende vaccin tegen baarmoederhalskanker. Misschien ben ik te negatief geworden door de vorige ronde (en mede ook door die massa-manipulatie rondom de mexicaanse griep) dat ik bijna argwanend ben over de relatieve stilte. Zou dit misschien ook een onderdeel zijn van het plan? Laten we alles zo geruisloos mogelijk doen? In '2010-promotiecampagne van het RIVM' wordt gesproken over het inzetten van een reclamebureau voor jongeren waardoor ook meer op de emotie wordt ingezet.
 
Om het geheel toch te volgen heb ik me geabonneerd op zogenaamde google-alerts die emails versturen met daarin links naar websites die over cervarix berichten en over baarmoederhalskanker. Ik ben voornemens de interessantere links op deze pagina te plaatsen, zodat de informatie in ieder geval vindbaar blijft. Misschien draag ik zo ook bij aan een hernieuwde kritische massa tegen deze nieuwe vaccinatiegolf. Ook al moet ik toegeven dat je haast een beetje vaccinatie-moe zou worden van al die propaganda de afgelopen anderhalf jaar.
 
Misschien kan deze vaccinatiemoeheid zich uiten in een weerstand tegen het nemen van al die producten waar vooral de farmaceuten hun uiterste best voor doen om aan de man te brengen. In een artikel van Joop Bouma van Trouw kunnen we lezen over Sanofi Pasteur die allerlei politici hebben benaderd om de baarmoederhalskankervaccinatie populair te krijgen. 
 
Uit een mail van het Nederlandse kantoor van vaccinfabrikant Sanofi Pasteur MSD aan europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD): ’Wat zou het geweldig zijn als Mark Rutte een signaal afgeeft en een oproep tot snelle invoering van maatregelen ter preventie van baarmoederhalskanker openbaar ondertekent, samen met Edith Schippers.
 
Dan moet en zal Wouter Bos en wellicht Balkenende snel volgen. Iets anders kunnen zij aan hun achterban niet verkopen.’ Op de vraag of ze ’haar partijtop’ wil ’overtuigen’, reageerde ze. „Ik zal even contact opnemen met Edith Schippers en Mark Rutte. Ik kom hier dus spoedig op terug.”
 
Dit geeft aan hoe Sanofi Pasteur MSD begin 2008 rechtstreeks volksvertegenwoordigers trachtte te gebruiken in de campagne voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie staat het benaderen van parlementariërs op gespannen voet met de Geneesmiddelenwet. In haar rapport waren de namen van de volksvertegenwoordigers onleesbaar gemaakt. (bron: Vaccinverkopers mochten folders niet bij arts laten)
19 maart 2010: Vaccinverkopers mochten folders niet bij arts laten: over onder andere het opmerkelijke instructie die het leger van artsenbezoekers kreeg van Sanofi Pasteur MSD om hun folders niet achter te laten bij artsen, vanwege mogelijke juridische consequenties. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gesteld dat folders die niet mochten worden achtergelaten om deze reden in het geheel niet gebruikt zouden mogen worden.
 
26 februari 2010: Farmaceut in de fout 
Op 1 april ontdekte ik weer een kritisch artikel van Joop Bouma van Trouw. Hierin beschrijft hij wederom hoe de twee baarmoederhalskankervaccinproducenten via dubieuze angst-inducerende praktijken hebben gestreden om de gunst van de minister van volksgezondheid om toch maar hun vaccin aan te kopen. Uiteindelijk heeft GlaxoSmithKline aan het langste eind getrokken.
 
Sanofi Pasteur MSD zette onder andere tv-presentatrice Angela Groothuizen in om de publieke opinie klaar te stomen voor vaccinatie. GSK sponsorde onder meer een tv-documentaireover een patiënte met baarmoederhalskanker, die moeders opriep hun dochter te laten inenten. GSK en Sanofi bestookten ook Kamerleden met brieven. GlaxoSmithKline verzuimde overigens die documenten aan de inspectie te tonen.
31 mei 2010. In een document van het RIVM staat dat er na de eerste prik een gemiddelde opkomst is geweest van 56% bij alle 12-jarigen. De opkomst varieert van 42% tot 65%. Het aantal meisjes dat een oproep heeft gehad bedraagt 95.399 waarvan er 53.181 de eerste prik hebben gehaald. In juli zouden de cijfers voor de tweede opkomst bekend moeten zijn en tegen het einde van het jaar ook de cijfers na de derde prik.
Lees meer...
Op de site Natural News worden meer dan eens kritische artikelen gepubliceerd. Op de site waterput.punt.nl kun je er meerdere lezen. Laatst verscheen er een artikel van de hand van Mike Adams over de waarschijnlijk dat duizenden Amerikanen waarschijnlijk toch overleden zijn aan de Mexicaanse Griep ook al waren ze gevaccineerd.
 
Je kunt er meer over lezen op Thousands of Americans Died from H1N1 even after Receiving vaccine shots.

Hij vertelt in dat artikel dat de Amerikaanse RIVM (CDC) niet bijhoudt of de mensen die stierven aan de mexicaanse griep gevaccineerd waren of niet. De wijze waarop hij tot zijn conclusie komt is dat er geen enkel dubbel-blind placebo-gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek is te vinden dat aantoont dat vaccineren tegen een griepvirus zin heeft. Dus is het logisch om te veronderstellen dat ook van de gevaccineerde groep hetzelfde percentage mensen is overleden als mensen die niet zijn gevaccineerd.
 
Hij goochelt hier wat met het gegeven dat er ruim 11000 Amerikanen zouden zijn gestorven aan de mexicaanse griep (waarbij je je kunt afvragen in hoeverre de mexicaanse griep de echte doodsoorzaak was), waarbij 20% van alle Amerikanen zich hebben laten inenten (zo'n 61 miljoen). Dus zou ook 20% van die 11000 gevaccineerd zijn wat neer komt op zo'n 2200 mensen.
 
Er valt veel te zeggen voor deze benadering. Het is op zich verwonderlijk dat er geen gegevens worden bijgehouden met betrekking tot het al dan niet gevaccineerd zijn tegen de mexicaanse griep en het vervolgens overlijden eraan. Wat betreft de hoeveel gevaccineerden kun je echter ook wel weer veronderstellen dat juist mensen die wat zwakker zijn eerder geneigd zijn zich te laten inenten dan mensen die krachtig en sterk zijn. Dit kan echter ook weer betekenen dat van de mensen die zijn overleden er wellicht nog wel een hoger percentage zich heeft laten inenten. 
 
Het blijft een beetje koffiedikkijken omdat we niet mogen beschikken over gegevens die zouden kunnen aantonen dat het vaccineren tegen een griepvirus eigenlijk helemaal geen enkel effect heeft. Er zou volgens de heer Adams van Natural News geen enkel bewijs zijn dat zou aantonen dat er minder mensen sterven door een vaccinatie tegen de griep.
Lees meer...
Nu de Mexicaanse griep weer op haar retour is en zo'n kwart van de Nederlanders zich heeft laten inenten tegen deze 'ernstige' ziekte moet ik soms toch wel wat glimlachen bij de reacties op een artikel in de Telegraaf  'Aantal Griepbesmettingen neemt af'

Graag wil ik enkele reacties nog even extra in het zonlicht zetten:
 
We kunnen dus weer veilig winkelen. De farma hebben hun zakken weer gevuld nu komt de middenstand weer aan de beurt.
(HP, Boskoop | 22:35 | 27.11.09)

-------
Klink zat dit jaar weer te denken
aan wie hij al die gifspuiten moest schenken.
 
We probeerden het via PrikPiet,
maar Nederland die moest ze niet.
 
Nu zit Klink te hopen dat ie ze voor een prikkie kan verkopen.
 
Kom zei Bos spoel het door de Plee net als DSB,
 
maar Klink zei OOH NEEEE,
geef die lieve kindjes er maar gewoon TWEEEE!
 
(Ab Sint, Den haag (overwinteraar Spanje) | 19:24 | 27.11.09 )
 --------

Weet wat ook zo mooi is.. In een huis waarin een baby aanwezig is (welke niet wordt ingeënt) worden alle personen ingeënt. Dan worden deze mensen niet ziek en is de baby beschermd... dus niet.. want je word dan misschien niet ziek maar je kunt het virus wel bij je dragen zonder dat je het weet. Dus is is dit ook een wassen neus!!! Laat je de kop niet gek maken!!!
(Tinus Doek, Nw- Adam | 14:22 | 27.11.09)
 
---------
 
 
Dan krijgen we binnenkort weer dat vorst-en weeralarm.
(Joep, Odijk | 17:57 | 27.11.09)
 
 
Lees meer...
Laatst hoorde ik T. Kuiper spreken over de relatie tussen de zinkspiegel en een mogelijke hartstilstand. Zij schreef:
 
De paar gevallen van plotselinge hartdood zijn ook goed te verklaren. Bij het vaccineren houdt men geen rekening met de actuele hoogte van de zinkspiegel.
 
Als iemand door omstandigheden ten tijde van een vaccinatie - om het even welke - een sterk verlaagde zinkspiegel heeft, dan wordt die zinkspiegel door de vacinatie - om diverse redenen zelfs - nog verder verlaagd.
 
Het acetylcholine-afbrekende enzym acetylcholinesterase is zinkafhankelijk. Bij te weinig zink dus ook te weinig acetylcholinesterase en daarom blijft er teveel acetylcholine in omloop.
 
Acetylcholine reguleert de hartslag door remming ervan.
 
Teveel acetylcholine leidt tot een te sterke remming, waardoor de hartslag tot stilstand kan komen en dan is het over met de pret.
 
Voor meer informatie over het werk van T. Kuiper zie Mogelijke Gevaren Lichaamsvreemd Squaleen. Voor een interessante uiteenzetting van mevrouw Kuiper over de verstrengelingen van de farmaceutische industrie met de overheid en de wetenschap zie Farmaceutische Industrie Woekert Binnen de Overheid.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl