pandemrix.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 

 

 

Laatste artikelen
In oktober 2009 werd bekend dat de wereldgezondheidsorganisatie ook van plan is om honderden miljoenen doses griepvaccins te gaan verspreiden over 95 armere landen. Uit nieuwsgierigheid ben ik eens gaan zoeken naar welke bedrijven en welke middelen dan vooral verscheept worden.
 
In een artikel van 12 oktober 2009 (Poorer nations to get donated swine flu vaccine) staat dat Sanofi-Aventis naast GlaxoSmithKline en MedImmune tot de gegadigden behoren. GlaxoSmithKline kennen we van Pandemrix dat we in Nederland hebben ingekocht, maar Sanofi Aventis (en dan eigenlijk vooral Sanofi Pasteur) kennen we wat minder.
 
Waarschijnlijk gaat het om hun pandemische vaccins Humenza en Panenza, waarvan bekend is dat Humenza de variant is mét een squaleen adjuvans (hun variant heet AF03) en Panenza de variant zonder squaleen. Beide varianten zijn niet bestemd voor de Amerikaanse markt.
 
In een verslag van een vergadering van 3 juni 2009 werd wat meer gezegd over squaleen in vaccins:
 
Squalene-containing oil-in-water adjuvants (Steve Reed)

Numerous oil-in-water emulsions are known to have adjuvant activity for vaccines, however two
(MF59 from Novartis and AS03 from GSK) are in registered influenza vaccines and one other
(AF03 from Sanofi Pasteur) has undergone extensive safety testing. While all of these contain
squalene or squalene and tocopherol as the oil-phase, their compositions are vastly different and
hence safety demonstrated with one can not be extrapolated to the others.
 
Also, while it has been shown that these emulsions induce some APC activation, monocytes migration, and perhaps improved antigen presentation, the precise mechanism of action by which these emulsions causethese effects is not known and hence the safety of emulsions must be viewed on case-by-case basis. (bron)
Het zal toch zeker niet zo zijn dat de vaccins die niet worden geaccepteerd in Europa en ook niet voor de Amerikaanse markt bedoeld zijn (zoals nu Humenza en Panenza) dat deze dan maar worden geschonken aan armere landen? Waarbij ik me ook afvraag of ze echt gratis worden aangeboden of dat ze toch worden gekocht door de wereldgezondheidsorganisatie. Dit lijkt me uitermate interessant om verder te volgen.
 
Lees meer...
Als geïnteresseerde in de ontwikkelingen rondom de griepvaccins Pandemrix en Focetria stuit ik op allerlei weblogs en trends. Ikzelf houd een aantal informatieve pagina's bij die rond eind oktober 2009 vrij populair zijn.

Ook al ben ik erg kritisch ten opzichte van de wijze waarop de media, de overheid en de farmaceutische bedrijven lijken samen te werken, voel ik toch een zekere weerstand bij een bepaalde categorie blogs waarin wél heel extreem wordt uitgehaald naar deze groepen. Dit activeert zelfs bij een neiging om ook wat kritiek te geven op hun berichtgeving.
 
Via m'n statistiekprogrammaatje kwam ik uit bij een blog van Aart van Wijngaarden, Aart Liberty die in Thailand verblijft. Hij schrijft daar over Thiomersal en de rechtzaak van Stichting Stralingsarm Nederland van 30 oktober 2009:
 
"Nog onthutsender is, dat als minister Klink vandaag wordt gedwongen de bestanddelen van de vaccins vrij te geven op grond van het aangespannen kort geding van 22 oktober jl. en zou blijken, dat één van de bestanddelen Thimerosal is, dat al sedert 31 december 2006 een verboden bestrijdingsmiddel is, dan kan het trio Klink, Osterhaus en Coutinho en nog wat handlangers worden aangeklaagd voor poging tot massamoord"

Ten eerste vind ik het gebruik van het woord massamoord nogal zwaar. Er zit inderdaad Thiomersal in de twee griepvaccins die in Nederland worden ingezet (Pandemrix en Focetria). Dat is simpelweg terug te lezen op de site van de EMEA, de europese organisatie die medicijnen keurt die in Europa worden toegestaan, waar je kunt kiezen voor nederlands. In dat document staat al sinds 2 oktober 2009 te lezen dat er Thiomersal in beide vaccins zit. In die zin is de informatie al geruime tijd bekend.
 
Inmiddels is de uitspraak geweest en zou de rechter gezegd hebben dat er geen sprake was van het achterhouden van de bestanddelen van de vaccins omdat ze op deze EMEA-site te lezen zijn (zie Kort Geding tegen Klink). In het kort geding zijn in mijn beleving nog heel wat andere zaken genoemd door de Stichting Stralingsarm Nederland dan alleen maar de vraag over het al dan niet aanwezig zijn van de kwikverbinding thimerosal. Zie verder ook Rechtzaak tegen Ab Klink cs. Update.
 
Als we verder kijken dan is er ook een tweede beweging gaande en die gaat over het verbod op het gebruik van thiomersal als bestrijdingsmiddel dat per 1-1-2007 zou zijn ingegaan. De grote roerganger van deze beweging lijkt Ad van Rooij te zijn, de safety manager van een Philipsvestiging in het Brabantse Best (zie document-pdf). In dit lijvige werk wordt de link gemaakt tussen de aanwezigheid van thiomersal in de griepvaccins en het verbod op thiomersal als bestrijdingsmiddel. Het heeft natuurlijk ook wel iets geks als een bepaald middel dat dienst heeft gedaan als bestrijdingsmiddel vervolgens verschijnt in de vaccins die in onze lichamen zouden worden gespoten.
 
Ik denk dat we blij mogen zijn dat de kwikverbinding sinds januari 2007 niet meer is toegestaan als bestrijdingsmiddel, waarbij we dan maar niet teveel moeten denken aan al dat kwik dat in het milieu is terechtgekomen voor dat verbod.
 
Thiomersal als bestrijdingsmiddel is verboden, maar of thiomersal als onderdeel van farmaceutische producten ook verboden is, is nog maar de vraag. Thiomersal zit bijvoorbeeld standaard in de ons wel bekende tetanusspuit, zoals we kunnen lezen op de site van het RIVM:
 
In het RVP [=Rijks Vaccinatie Programma] worden geen vaccins gebruikt waar thiomersal in zit. Thiomersal is een kwikverbinding die soms als hulpstof aan een vaccin wordt toegevoegd om de houdbaarheid van het vaccin voor een redelijke termijn garandeert. Soms wordt hiervoor thiomersal gebruikt, een kwikverbinding is. In het RVP worden geen vaccins gebruikt waar thiomersal in zit. Los tetanusvaccin bevat deze stof wel maar dat zit niet in het RVP.
(bron)
Verder komt thiomersal dus normaal gesproken niet meer voor in de vaccins van het rijksvaccinatieprogramma, maar wel in deze twee nieuwe griepvaccins tegen A/H1N1, de Mexicaanse varkensgriep. Een echt geheim is dat in feite niet.
 

Lees meer...   (3 reacties)
Tijdens deze tijd waarin veel media actief in de weer zijn met de mexicaanse griep kan ik me niet onttrekken aan de indruk dat vooral de traditionele papieren kranten erg sterk geneigd zijn om eenzijdige informatie aan te bieden.
 
De informatievoorziening lijkt gefundeerd op twee boodschappijlers: de mexicaanse griep is een gevaarlijke griep en vaccinatie is heel verstandig. Omdat het moeilijk vol te houden is dat het griepvirus verschrikkelijk huishoudt in Nederland moet er wel wat milder worden gesproken, maar het lijkt me dat zowel de overheid als de 'papieren' media staan te azen op de mogelijkheid om het griepthema weer op te kloppen door vooral aandacht te schenken aan hoe ernstig en dodelijk het virus kan zijn en hoe dom het wel niet is als je geen vaccinatie neemt.
 
DE TELEGRAAF
Koploper bij deze trend lijkt de Telegraaf te zijn. Een knap staaltje grieppropaganda vond plaats op 27 oktober 2009. Zie daarvoor bijvoorbeeld: "Suggestieve Berichtgeving over overlijden 16-jarig meisje zogenaamd door Mexicaanse Griep".
 
Als lezer van Telegraafartikelen is het dan ook raadzaam om je bewust te zijn van deze neiging om de twee basisboodschappen zoveel mogelijk over te brengen op de lezer. Zodra je dit weet dat kun je eerder door de kleuring in de artikelen heen kijken. Het is echter wel zo dat meerdere kranten geneigd zijn de twee basisbooschappen te willen verkondigen: griep is gevaarlijker dan je denkt en laat je vooral vaccineren.
 
Omdat kranten toch een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening lijkt het dan soms ook wel als vechten tegen de bierkaai: iedere keer klinkt die onderliggende boodschap door. In een artikel van 29 oktober gebeurde het opnieuw: Reacties Huisartsen inzake Mexicaanse Griep te Laks. Het is dan overigens wel altijd grappig om te zien dat de reacties die onder de berichten verschijnen vaak een krachtig tegenwoord bieden om het geheel toch neutraler te maken. Soms bieden de reacties ook meer waardevolle informatie dan de krantenberichten zelf.
 
In het bovengenoemde artikel wordt ingesprongen op de laatste trend, namelijk laat ook kinderen tot 5 jaar inenten. Dit wordt in Nederland besproken, zelfs tot in de Gezondheidsraad toe, terwijl de Roel Coutinho van België (Marc van Ranst) stelt dat er geen aanwijzingen zijn uit het buitenland dat jongere kinderen meer gevaar lopen. Voor meer achtergrond zie België en Nederland oneens over het ineneten van jonge kinderen.
 
Dit keer worden de huisartsen in het beklaagdenbankje gezet: ze zouden niet alert genoeg zijn op longproblemen. Erg suggestief wordt aandacht besteed aan het onderstaande:
 
Een ouder vertelde: "Hoewel bij ons zoontje van acht jaar op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis uiteindelijk een longontsteking werd vastgesteld - het bleek tóch geen Mexicaanse griep - was door de huisdokter eerst een kinderaspirientje aanbevolen. Het gaat nu weer goed, nadat wij medicatie hadden meegekregen van het ziekenhuis." 
In feite wordt er in het hele artikel niets gezegd over de mexicaanse griep, zelfs dit geval waarvan ze gelukkig nog wel zeggen dat het niets met de mexicaanse griep te maken had ging het om een geval van longontsteking die over het hoofd was gezien. Dat lijkt me aan de orde van de dag dat sommige symptomen niet juist worden beoordeeld. Je kan ook niet iedereen die moeilijker ademt meteen naar het ziekenhuis sturen.
 
Ik kan me ook voorstellen dat vanwege al die aandacht voor de griep dokters misschien eerder geneigd zijn om het uitziekadvies te geven. Dat kun je ze toch niet kwalijk nemen, zou ik denken. 
 
Het kwalijke van dit telegraafartikel vind ik dat gesuggereerd wordt aan de hand van een niet-griepgeval dat artsen niet goed zouden beseffen hoe ernstig die verschrikkelijke griep toch wel niet is en dat eigenlijk jonge kinderen speciale aandacht verdienen, want als zij toch griepverschijnselen zouden gaan krijgen dan dienen meteen alle alarmbellen te gaan rinkelen.
 
Het is een verkapte angstboodschap die mensen ook nog eens kan aanzetten om toch ook te denken dat het eigenlijk beter is om je kinderen tot 5 jaar ook maar te laten inenten, ook al zijn de vaccins daar helemaal niet op getest.
Lees meer...   (1 reactie)

INTRODUCTIE
Terwijl in Nederland steeds meer mensen beginnen te glimlachen bij de mexicaanse griep en de manier waarop de overheid ermee omgaat en verder de schouders lijken op te halen, lijkt het in landen als de Verenigde Staten en Frankrijk er anders aan toe te gaan: daar worden steeds meer geluiden gehoord van het enorme belang van volledige inenting door het hele volk.

Ook al is de sfeer in Nederland relatief mild kan het toch handig zijn om eens een blik te werpen op een van de mogelijke vaccins die uitgedeeld zou kunnen gaan worden aan ons, namelijk Pandemrix van Glaxo Smith Kline (ons bekend van Cervarix, de mensen van deze farmaceutische club hebben misschien veel Asterix en Obelix gelezen vroeger). Dit vaccin is op 25 september 2009 goedgekeurd door de Europese Unie (zie European Medicines Agency) en je kunt er in het Nederlands het een en ander (in pdf) over lezen op Pandemrix - pandemisch influenzavaccin

Op deze pagina wil ik stilstaan bij dit 'pandemische griepvaccin' en de informatie uit dit document van de E.U.

PANDEMRIX - EEN PANDEMISCH INFLUENZAVACCIN
Zo kunnen we lezen over wat Pandemrix is:

Pandemrix is een vaccin dat wordt toegediend via injectie. Het bevat delen van influenzavirussen (griepvirussen) die zijn geïnactiveerd (gedood). Pandemrix bevat een griepstam van het virustype A/California/7/2009 (H1N1) (X-179A).
Zoals verder te lezen valt heeft de Europese Commissie in mei 2008 reeds een vergunning verleend aan Glaxo Smith Klinix om het H1N1-vaccin in de handel te brengen. Toen was het vaccin gemaakt met een griepvirus uit Viëtnam (A/Vietnam/1194/2004), dit is na de pandemie van afgelopen jaar vervangen door de Californische variant van juli 2009.

WAT ZIT ER ALLEMAAL IN?
Bij de reguliere griepprik had ik ontdekt dat er het giftige formaldehyde in zit (zie Wikipedia, kopje toxiciteit), tezamen met een antibioticum. Ik was dan ook op het ergste voorbereid, en inderdaad ook in dit pandemisch griepvaccin vinden we formaldehyde terug. Ook moet er ter bestrijding van een virus schijnbaar ook ditmaal een anti-bacterieel product in, namelijk het antibioticum 'gentamicinesulfaat' en de detergens (oplosmiddel) natriumdeoxycholaat.

Als je kijkt op de site van medicijnwijzer dan staat daar waarschijnlijk nog de oude Pandemrix met de Viëtnam-variant (zie Pandemrix) en daar staat dat ook de kwikverbinding thimerosal in het product zit. Dit zie ik niet terug in het document van de Europese Medische Autoriteit: óf ze hebben besloten het eruit te halen, of ze noemen het niet eens. Je kunt tegenwoordig van alles verwachten.

GOEDKEURINGSPROCEDURE
Als we verder lezen kunnen we zien dat Pandemrix is goedgekeurd onder 'bijzondere omstandigheden':

Pandemrix is goedgekeurd onder ‘uitzonderlijke omstandigheden’. Dit betekent dat het niet mogelijk was volledige informatie over het pandemievaccin te krijgen. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal jaarlijks eventuele nieuw beschikbare informatie beoordelen en deze samenvatting zo nodig laten bijwerken.

Met andere woorden het is niet helemaal bekend wat er allemaal precies inzit. Dan zal de kwikverbinding er vast nog wel inzitten en wellicht ook andere zaken. Is het niet vreemd dat volledige informatie niet te verkrijgen was: het moet toch niet zo moeilijk zijn om volledige openheid te geven over alles wat er bekend is van het vaccin? Maar gelukkig wordt vertrouwen gesteld in de maker van het vaccin, Glaxo Smith Kline, want we kunnen verder lezen:

Welke informatie wordt nog verwacht voor Pandemrix?
De fabrikant van Pandemrix zal informatie over de veiligheid en de werkzaamheid van het vaccin verzamelen en deze ter beoordeling aan het CHMP overleggen.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig gebruik van Pandemrix te waarborgen?
De fabrikant van Pandemrix zal informatie over de veiligheid van het vaccin verzamelen terwijl het wordt gebruikt. Hieronder valt informatie over de bijwerkingen en de veiligheid voor ouderen, zwangere vrouwen, patiënten met ernstige aandoeningen en personen die immuunsysteemproblemen hebben.

Overige informatie over Pandemrix:
De Europese Commissie heeft op 20 mei 2008 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van het H5N1-modelvaccin voor Pandemrix verleend aan GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Het positieve advies voor het H1N1-vaccin werd uitgebracht op 24 september 2009.

RISICO's
Als klap op de vuurpijl nog wat over de risico's. Mensen die zeer allergisch reageren op de bestanddelen in het vaccin wordt geadviseerd om het middel tijdens een pandemie toch te nemen indien er mogelijkheid is tot reanimatie! (het moet niet veel gekker worden, haha, het trieste is dat het in een officieel Europees document staat).

Pandemrix mag niet worden toegediend aan patiënten die eerder een anafylactische reactie (ernstige allergische reactie) hebben gehad op een van de bestanddelen van het vaccin of op een van de bestanddelen waarvan heel kleine sporen in het vaccin aanwezig zijn, zoals ei- of kippenproteïne, ovalbumine (een proteïne in eiwit), formaldehyde, gentamicinesulfaat (een antibioticum) en natriumdeoxycholaat. Tijdens een pandemie kan het echter raadzaam zijn om het vaccin wel aan deze patiënten toe te dienen, mits er faciliteiten beschikbaar zijn voor reanimatie.

Zodra er sprake is van een pandemie wordt het startschot gegeven voor enorme vaccinproductie (zie WHO overweegt serieus afkondiging grieppandemie). In een interview in der Spiegel spreekt Tom Jefferson over het gegeven dat de wereld gezondheids organisatie recentelijk (in mei 2009) de criteria voor een pandemie heeft aangepast. Vroeger zou er pas sprake zijn van een pandemie als er ook voldaan werd aan de criteria 'hoge morbiditeit en mortaliteit', met andere woorden als er ook daadwerkelijk veel mensen ziek worden en eraan sterven. Deze criteria zijn geschrapt waardoor het veel makkelijker is geworden om een pandemie uit te roepen met alle winstgevende mogelijkheden die daar bij komen (zie hiervoor ook een interview met Tom Jefferson op de Zweedse TV, interview zelf in het Engels)

PREPANDRIX NIET VOOR DE VS BESTEMD
Als je een blik werpt op de engelstalige wikipediapagina over Pandemrix, dat door de jongens van Glaxo Smith Kline ook wel prepandrix wordt genoemd staat dat het persbericht over dit zogenaamde pre-pandemisch vaccin (dat overigens hooguit een half jaar zou werken volgens deze pagina en pas na een pandemie-verklaring mag worden verstrekt) niet bestemd was voor de Amerikaanse media.

Wat zou daar achter kunnen zitten? Wellicht heeft het te maken met het verbod op het gebruik van squalene in vaccins door het pentagon dat in 2004 zou zijn ingesteld door een federale rechter nadat bleek dat het een grote rol gespeeld zou hebben bij het ontstaan van het zogenaamde 'golfoorlogsyndroom' a.g.v het gebruik van een vaccin tegen anthrax. Misschien wil Glaxo Smith Kline geen risico's lopen?
(zie voor meer info Griepvaccin bevat 1 miljoen keer meer squalene dan veroorzaker Golfoorlog Syndroom)

Het blijkt overigens fascinerend om te zien hoe ze er in de VS mee omgaan. In een artikel van eind september 2009 'US Doubles Early Supply of Swine Flu Vaccine' staat dat er ook een neusspray-vaccinvariant zal komen. Ze kopen ze in bij vijf bedrijven waaronder ook Glaxo Smith Kline. Ze hopen tegen het einde van het jaar zo'n 250 vaccins klaar te hebben. Gelukkig begint de macht van de farmacie in Nederland steeds verder af te brokkelen waardoor we in Nederland hopelijk niet zo snel zo gek gemaakt zullen worden.

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl