pandemrix.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 

 

 

Pandemrix vaccinatie tegen Mexicaanse Griep inclusief kwik, formaldehyde en antibioticum

INTRODUCTIE
Terwijl in Nederland steeds meer mensen beginnen te glimlachen bij de mexicaanse griep en de manier waarop de overheid ermee omgaat en verder de schouders lijken op te halen, lijkt het in landen als de Verenigde Staten en Frankrijk er anders aan toe te gaan: daar worden steeds meer geluiden gehoord van het enorme belang van volledige inenting door het hele volk.

Ook al is de sfeer in Nederland relatief mild kan het toch handig zijn om eens een blik te werpen op een van de mogelijke vaccins die uitgedeeld zou kunnen gaan worden aan ons, namelijk Pandemrix van Glaxo Smith Kline (ons bekend van Cervarix, de mensen van deze farmaceutische club hebben misschien veel Asterix en Obelix gelezen vroeger). Dit vaccin is op 25 september 2009 goedgekeurd door de Europese Unie (zie European Medicines Agency) en je kunt er in het Nederlands het een en ander (in pdf) over lezen op Pandemrix - pandemisch influenzavaccin

Op deze pagina wil ik stilstaan bij dit 'pandemische griepvaccin' en de informatie uit dit document van de E.U.

PANDEMRIX - EEN PANDEMISCH INFLUENZAVACCIN
Zo kunnen we lezen over wat Pandemrix is:

Pandemrix is een vaccin dat wordt toegediend via injectie. Het bevat delen van influenzavirussen (griepvirussen) die zijn geïnactiveerd (gedood). Pandemrix bevat een griepstam van het virustype A/California/7/2009 (H1N1) (X-179A).
Zoals verder te lezen valt heeft de Europese Commissie in mei 2008 reeds een vergunning verleend aan Glaxo Smith Klinix om het H1N1-vaccin in de handel te brengen. Toen was het vaccin gemaakt met een griepvirus uit Viëtnam (A/Vietnam/1194/2004), dit is na de pandemie van afgelopen jaar vervangen door de Californische variant van juli 2009.

WAT ZIT ER ALLEMAAL IN?
Bij de reguliere griepprik had ik ontdekt dat er het giftige formaldehyde in zit (zie Wikipedia, kopje toxiciteit), tezamen met een antibioticum. Ik was dan ook op het ergste voorbereid, en inderdaad ook in dit pandemisch griepvaccin vinden we formaldehyde terug. Ook moet er ter bestrijding van een virus schijnbaar ook ditmaal een anti-bacterieel product in, namelijk het antibioticum 'gentamicinesulfaat' en de detergens (oplosmiddel) natriumdeoxycholaat.

Als je kijkt op de site van medicijnwijzer dan staat daar waarschijnlijk nog de oude Pandemrix met de Viëtnam-variant (zie Pandemrix) en daar staat dat ook de kwikverbinding thimerosal in het product zit. Dit zie ik niet terug in het document van de Europese Medische Autoriteit: óf ze hebben besloten het eruit te halen, of ze noemen het niet eens. Je kunt tegenwoordig van alles verwachten.

GOEDKEURINGSPROCEDURE
Als we verder lezen kunnen we zien dat Pandemrix is goedgekeurd onder 'bijzondere omstandigheden':

Pandemrix is goedgekeurd onder ‘uitzonderlijke omstandigheden’. Dit betekent dat het niet mogelijk was volledige informatie over het pandemievaccin te krijgen. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal jaarlijks eventuele nieuw beschikbare informatie beoordelen en deze samenvatting zo nodig laten bijwerken.

Met andere woorden het is niet helemaal bekend wat er allemaal precies inzit. Dan zal de kwikverbinding er vast nog wel inzitten en wellicht ook andere zaken. Is het niet vreemd dat volledige informatie niet te verkrijgen was: het moet toch niet zo moeilijk zijn om volledige openheid te geven over alles wat er bekend is van het vaccin? Maar gelukkig wordt vertrouwen gesteld in de maker van het vaccin, Glaxo Smith Kline, want we kunnen verder lezen:

Welke informatie wordt nog verwacht voor Pandemrix?
De fabrikant van Pandemrix zal informatie over de veiligheid en de werkzaamheid van het vaccin verzamelen en deze ter beoordeling aan het CHMP overleggen.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig gebruik van Pandemrix te waarborgen?
De fabrikant van Pandemrix zal informatie over de veiligheid van het vaccin verzamelen terwijl het wordt gebruikt. Hieronder valt informatie over de bijwerkingen en de veiligheid voor ouderen, zwangere vrouwen, patiënten met ernstige aandoeningen en personen die immuunsysteemproblemen hebben.

Overige informatie over Pandemrix:
De Europese Commissie heeft op 20 mei 2008 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van het H5N1-modelvaccin voor Pandemrix verleend aan GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Het positieve advies voor het H1N1-vaccin werd uitgebracht op 24 september 2009.

RISICO's
Als klap op de vuurpijl nog wat over de risico's. Mensen die zeer allergisch reageren op de bestanddelen in het vaccin wordt geadviseerd om het middel tijdens een pandemie toch te nemen indien er mogelijkheid is tot reanimatie! (het moet niet veel gekker worden, haha, het trieste is dat het in een officieel Europees document staat).

Pandemrix mag niet worden toegediend aan patiënten die eerder een anafylactische reactie (ernstige allergische reactie) hebben gehad op een van de bestanddelen van het vaccin of op een van de bestanddelen waarvan heel kleine sporen in het vaccin aanwezig zijn, zoals ei- of kippenproteïne, ovalbumine (een proteïne in eiwit), formaldehyde, gentamicinesulfaat (een antibioticum) en natriumdeoxycholaat. Tijdens een pandemie kan het echter raadzaam zijn om het vaccin wel aan deze patiënten toe te dienen, mits er faciliteiten beschikbaar zijn voor reanimatie.

Zodra er sprake is van een pandemie wordt het startschot gegeven voor enorme vaccinproductie (zie WHO overweegt serieus afkondiging grieppandemie). In een interview in der Spiegel spreekt Tom Jefferson over het gegeven dat de wereld gezondheids organisatie recentelijk (in mei 2009) de criteria voor een pandemie heeft aangepast. Vroeger zou er pas sprake zijn van een pandemie als er ook voldaan werd aan de criteria 'hoge morbiditeit en mortaliteit', met andere woorden als er ook daadwerkelijk veel mensen ziek worden en eraan sterven. Deze criteria zijn geschrapt waardoor het veel makkelijker is geworden om een pandemie uit te roepen met alle winstgevende mogelijkheden die daar bij komen (zie hiervoor ook een interview met Tom Jefferson op de Zweedse TV, interview zelf in het Engels)

PREPANDRIX NIET VOOR DE VS BESTEMD
Als je een blik werpt op de engelstalige wikipediapagina over Pandemrix, dat door de jongens van Glaxo Smith Kline ook wel prepandrix wordt genoemd staat dat het persbericht over dit zogenaamde pre-pandemisch vaccin (dat overigens hooguit een half jaar zou werken volgens deze pagina en pas na een pandemie-verklaring mag worden verstrekt) niet bestemd was voor de Amerikaanse media.

Wat zou daar achter kunnen zitten? Wellicht heeft het te maken met het verbod op het gebruik van squalene in vaccins door het pentagon dat in 2004 zou zijn ingesteld door een federale rechter nadat bleek dat het een grote rol gespeeld zou hebben bij het ontstaan van het zogenaamde 'golfoorlogsyndroom' a.g.v het gebruik van een vaccin tegen anthrax. Misschien wil Glaxo Smith Kline geen risico's lopen?
(zie voor meer info Griepvaccin bevat 1 miljoen keer meer squalene dan veroorzaker Golfoorlog Syndroom)

Het blijkt overigens fascinerend om te zien hoe ze er in de VS mee omgaan. In een artikel van eind september 2009 'US Doubles Early Supply of Swine Flu Vaccine' staat dat er ook een neusspray-vaccinvariant zal komen. Ze kopen ze in bij vijf bedrijven waaronder ook Glaxo Smith Kline. Ze hopen tegen het einde van het jaar zo'n 250 vaccins klaar te hebben. Gelukkig begint de macht van de farmacie in Nederland steeds verder af te brokkelen waardoor we in Nederland hopelijk niet zo snel zo gek gemaakt zullen worden.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl